2602278_orig.jpg

2.9./4.9.2019 Liberec

10:00 - 11:00

18:00 - 19:00

Zlatý řez a posvátná geometrie, fraktály - uvedení do tématu festivalu

Záhadný vzorec v umění, přírodě a vědě; božský poměr.
Zlatý řez je univerzální projev strukturální harmonie. Lze jej nalézt v přírodě, vědě, umění, prostě ve všem, s čím může přijít člověk do kontaktu.
A když už se s ním lidstvo jednou seznámilo, nikdy víc ho neopustilo.

Zdeňka Svobodová/ředitelka/autodidakt

Zdeňka Svobodová

IMG_2971.JPG

3.9.2019 Liberec

10:00 - 11:00

18:00 - 19:00

Barevná perspektiva

Je uznáváno pět nosných prvků malby: barva, prostorovost, plastičnost, světlo a pohyb. U perspektivy /latinsky perspicere - proniknout pohledem/ ...

Přednášející BcA. Patrik Rutkovský/výstavy:

Zámek Lomnice nad Popelkou 

Den architektury Lomnice nad Popelkou

Státní okresní archiv v Semilech

Galerie u Zlatého prstenu v Praze

Ateliér Bubeč Praha

Hrinovské dny divadla slovensko

Sbor českých bratří mladá Boleslav

Klášter Teplá/sympozium blahoslaveného Hroznaty

BcA. Patrik Rutkovský

p1010131_1_orig_edited.jpg

5.9.2019 Liberec

18:00 - 19:00

Pravěk na území Geoparku unesco Český ráj

Přednáška bude zaměřena na významné pravěké sídelní areály a

artefakty z období od nejstaršího paleolitu až do období mladší doby kamenné na

území Geoparku Unesco Český ráj.

Přednášející Mgr. Martin Witkowski.:
Magisterský obor archeologie se specializací na středověk a raný novověk vystudoval v Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2012-2013 pracoval jako archeolog v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.
V současné době spravuje archeologickou sbírku v Městském muzeu v Hořicích a pracuje jako kurátor sbírkových fondů v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zabývá se regionální archeologií převážně z období středověku, např. archeologií hmotné kultury středověkých šlechtických sídel, hradní architekturou apod.

 

Mgr. Martin Witkowski

SOCIALS 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

PF 2021.jpg
DÁRKOVÝ POUKAZ NA WRKSHOPY.jpg
DÁRKOVÝ POUKAZ KPMH.jpg

Odesláním vašich kontaktních údajů, zprávy nebo poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.  

  

je registrovanou ochrannou známkou na území ČR

pod reg.č. 375138                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Logo_bigers kopiebezm++.png