top of page
2602278_orig.jpg

2.9./4.9.2019 Liberec

10:00 - 11:00

18:00 - 19:00

Zlatý řez a posvátná geometrie, fraktály - uvedení do tématu festivalu

Záhadný vzorec v umění, přírodě a vědě; božský poměr.
Zlatý řez je univerzální projev strukturální harmonie. Lze jej nalézt v přírodě, vědě, umění, prostě ve všem, s čím může přijít člověk do kontaktu.
A když už se s ním lidstvo jednou seznámilo, nikdy víc ho neopustilo.

Zdeňka Svobodová/ředitelka/autodidakt

56303465_2104666772920522_69975181334895

Zdeňka Svobodová

IMG_2971.JPG

3.9.2019 Liberec

10:00 - 11:00

18:00 - 19:00

Barevná perspektiva

Je uznáváno pět nosných prvků malby: barva, prostorovost, plastičnost, světlo a pohyb. U perspektivy /latinsky perspicere - proniknout pohledem/ ...

Přednášející BcA. Patrik Rutkovský/výstavy:

Zámek Lomnice nad Popelkou 

Den architektury Lomnice nad Popelkou

Státní okresní archiv v Semilech

Galerie u Zlatého prstenu v Praze

Ateliér Bubeč Praha

Hrinovské dny divadla slovensko

Sbor českých bratří mladá Boleslav

Klášter Teplá/sympozium blahoslaveného Hroznaty

stažený soubor.jpg

BcA. Patrik Rutkovský

p1010131_1_orig_edited.jpg

5.9.2019 Liberec

18:00 - 19:00

Pravěk na území Geoparku unesco Český ráj

Přednáška bude zaměřena na významné pravěké sídelní areály a

artefakty z období od nejstaršího paleolitu až do období mladší doby kamenné na

území Geoparku Unesco Český ráj.

Přednášející Mgr. Martin Witkowski.:
Magisterský obor archeologie se specializací na středověk a raný novověk vystudoval v Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2012-2013 pracoval jako archeolog v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.
V současné době spravuje archeologickou sbírku v Městském muzeu v Hořicích a pracuje jako kurátor sbírkových fondů v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zabývá se regionální archeologií převážně z období středověku, např. archeologií hmotné kultury středověkých šlechtických sídel, hradní architekturou apod.

 

p1010131_1_orig_edited.jpg

Mgr. Martin Witkowski

bottom of page