Tvořivost je spontánní tvůrčí proces, v němž se člověk sám utváří, rodí se sám ze sebe.

 

Vítejte

naše služby spočívají ve výměně zkušeností a vzdělávání v oblasti umění.

Součástí naší činnosti je navázání na historii Rychnova u Jablonce nad Nisou - manufakturu na výrobu dóz tvrzeného papíru (1780) a malířskou školu, která dala základ všem uměleckým průmyslovkám v Libereckém kraji (1830),

pořádáme sympozia s mezinárodní účastí, výstavy ART design, performance, happeningy, přednášky, semináře,

kurzy, workshopy s profesionály a další  ... 

O historii ZDE

Welcome,

our services consist in the exchange of experience and education in the field of art.

Part of our activity is the continuation of the history of the city paper production(1780) and painting school, which provided the foundation for all art schools in the Liberec Region (1830),

organizing symposia with international participation, exhibitions ART design, performance, happening, lectures, seminars,

courses, workshops with professionals and more ...

History click HERE