Vítejte,

naše služby spočívají ve výměně zkušeností a vzdělávání v oblasti umění.

Součástí naší činnosti je navázání na historii města (manufaktura na výrobu dóz z tvrzeného papíru -1780;

malířská škola, která dala základ všem uměleckým průmyslovým školám v kraji - 1830),

pořádání sympozií s mezinárodní účastí, pořádání výstav, přednášek, seminářů, kurzů, workshopů a další ... 

Welcome,

our services consist in the exchange of experience and education in the field of art.

Part of our activity is the continuation of the history of the city (manufactory for the production of hard paper jars -1780;

a painting school that set the foundation for all art industrial schools in the county - 1830),

organizing symposia with international participation, organizing exhibitions, lectures, seminars, courses, workshops and more ...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.