top of page

Světelný papírový drak 2022 - autor a zpracování: Zdeňka Svobodová

Tvorba světelných sculptur 2021 - autor a zpracování: Zdeňka Svobodová

bottom of page